11,3 oC 2,2 m/s 999,9 hPa

 

 

 

 

 

 
 
Organy spółki
 • Zgromadzenie wspólników
 • Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem spółki reprezentowanym przez właściciela. Właścicielem spółki jest Gmina Miasto Grudziądz a rolę Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Grudziądza.


 • Rada Nadzorcza
 • Rada Nadzorcza jest organem nadzorująco–kontrolno-doradczym powołanym przez Zgromadzenie Wspólników.

  Skład osobowy Rady Nadzorczej:

  Przewodniczący:  
  Leonard Palka
  Członek:        Grzegorz Hejna
  Członek: Tomasz Janowski*
  Członek: Łukasz Kasprzycki
  Członek: Aleksandra Kostrzewa
  Członek: Jacek Matuszczyk
  Członek: Piotr Stefański*

  * reprezentują pracowników spółek Grupy OPEC.

 • Zarząd
 • Zarząd Spółki:

  Prezes Zarządu Marek Dec

  Wiceprezes Zarządu Mirosław Radecki


Opublikowane: 2014-12-29 Zmodyfikowane: 2023-01-09 Przez: Sylwia Sobolewska-Ryl