11,1 oC 2,2 m/s 1000,1 hPa

 

 

 

 

 

 
 
Kontrole w spółce
 • Rok 2023
 • W 2023 roku w spółce OPEC GRUDZIĄDZ kontrolę przeprowadziły następujące instytucje:

  L.p. 

  Organ kontrolny

  Czas trwania kontroli

  Zakres kontroli

  1.

  Gmina Miasto Grudziądz

  od 03.01.2023 r.
  do 14.02.2023 r.

  Obowiązujące w spółce regulacje wewnętrzne.

  Przeprowadzona kontrola nie wykazała żadnych istotnych nieprawidłowości.

 • Rok 2022
 • W 2022 roku nie przeprowadzono kontroli w spółce.
 • Rok 2021
 • W 2021 roku nie przeprowadzono kontroli w spółce. 
 • Rok 2020
 • W 2020 roku nie przeprowadzono kontroli w spółce.
 • Rok 2019
 • W 2019 roku nie przeprowadzono kontroli w spółce.
 • Rok 2018
 • W 2018 roku nie przeprowadzono kontroli w spółce.
 • Rok 2017
 • W 2017 roku nie przeprowadzono kontroli w spółce.
 • Rok 2016
 • W 2016 roku nie przeprowadzono kontroli w spółce.
 • Rok 2015
 • W 2015 roku w spółce OPEC GRUDZIĄDZ kontrolę przeprowadziły następujące instytucje:

  L.p. 

  Organ kontrolny

  Czas trwania kontroli

  Zakres kontroli

  1.

  Najwyższa Izba Kontroli Departament Gospodarki Skarbu Państwa
  i Prywatyzacji

  04.05.2015r.

  Dostosowanie działalności Grupy Kapitałowej OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. do wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego w latach 2008-2015.

  Przeprowadzona kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

 • Rok 2014
 • W 2014 roku w spółce OPEC GRUDZIĄDZ kontrolę przeprowadziły następujące instytucje:

  L.p. 

  Organ kontrolny

  Czas trwania kontroli

  Zakres kontroli

  1.

  Gmina Miasto Grudziądz

  od 07.04.2014r.
  do 14.05.2014r.

  Podatek od nieruchomości za lata 2013-2014.

  Przeprowadzona kontrola nie wykazała żadnych istotnych nieprawidłowości.

  • Rok 2013
  • W 2013 roku w spółce OPEC GRUDZIĄDZ kontrolę przeprowadziły następujące instytucje:

   L.p. 

   Organ kontrolny

   Czas trwania kontroli

   Zakres kontroli

   1.

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
   w Grudziądzu

   od 14.02.2013r. 
   do 14.02.2013r. 

   Ocena przestrzegania wymagań higieniczno-zdrowotnych w OKF "Basen".

   2.

   Zakład Ubezpieczeń Społecznych
   z siedzibą
   w Toruniu Wydział Kontroli Płatników Składek 

   od 06.05.2013r.
   do 17.05.2013r.

   1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek.

   2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

   3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

   4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

   Przeprowadzone kontrole nie wykazały żadnych istotnych nieprawidłowości.


   Opublikowane: 2014-12-29 Zmodyfikowane: 2023-03-16 Przez: Sylwia Sobolewska-Ryl