11,1 oC 2,7 m/s 1000,1 hPa

 

 

 

 

 

 
 
Dofinansowanie projektów
 • Budowa i przebudowa sieci cieplnej na osiedlu Strzemięcin
 • W ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 spółka OPEC GRUDZIĄDZ otrzymała dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności na realizację Projektu:

  OPEC Grudziądz Fundusze UE


  Dofinansowanie:

  Całkowity koszt projektu: 23 483 346,90 PLN

  Maksymalna kwota dofinansowania: 16 361 348,00 PLN

  Udział dofinansowania UE: 85% wydatków kwalifikowanych

  W ramach działania 9.2. wspierane są inwestycje w zakresie budowy i przebudowy sieci dystrybucji ciepła o największym potencjale obniżenia strat energii.


  Głównym celem przedsięwzięcia jest potrzeba ograniczenia strat energii, co bezpośrednio przełoży się na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Podczas eksploatacji sieci wyeliminowane zostaną awaryjne ubytki, w wyniku czego zmniejszy się zużycie wody sieciowej, a co ważne dla odbiorców ciepła zmniejszy się awaryjność sieci ciepłowniczej i ilość przerw w dostawie ciepła.

  Tak budowana i przebudowywana sieć cieplna rozdzielcza z przyłączami c.o. do Oś. Strzemięcin wraz z cesją praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została w dniu 29 kwietnia 2013 r. w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesiona aportem do OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.

 • Modernizacja kotła OR-32 nr 1 w OPEC GRUDZIĄDZ
 • W dniu 20 grudnia 2006 roku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 9.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska spółka OPEC GRUDZIĄDZ uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu:


  "Modernizacja kotła OR-32 nr 1 w OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o."


  Dofinansowanie:

  Całkowity koszt projektu: 9 146 150 PLN
  Kwota dofinansowania: 4 221 267,00 PLN
  Udział dofinansowania: 46,26 % wydatków kwalifikowanych

  Zakładane wskaźniki rezultatu Projektu wpłynęły znacząco na ograniczenie oddziaływania spółki na środowisko. Fakt ten potwierdzono w dniu 28 października 2011 roku podczas kontroli przedsięwzięcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


                                             Osiągnięte efekty ekologiczne

  Osiągnięcie standardów ochrony środowiska w dziedzinie ochrony powietrza:
  •    zmniejszenie emisji pyłów na jednostkę produkcji o 261,06 Mg,
  •    zmniejszenie emisji SO2 na jednostkę produkcji o 66,30 Mg,
  •    zmniejszenie emisji NOx na jednostkę produkcji o 27,63 Mg,
  •    zmniejszenie emisji CO2 na jednostkę produkcji o 16 576,00 Mg,
  •    zmniejszenie emisji CO na jednostkę produkcji o 34,53 Mg.

  Wielkość emisji zredukowanej:

  •    dwutlenek siarki SO2 – 21,51Mg/rok,
  •    tlenki azotu NOx – 8,96 Mg/rok,
  •    tlenek węgla CO – 11,20 Mg/rok,
  •    dwutlenek węgla CO2 – 5 376 Mg/rok,
  •    pył – 84,66 Mg/rok,
  •    sadza – 0,09 Mg/rok.

  Zmodernizowany kocioł OR 32 nr 1 będący majątkiem spółki OPEC GRUDZIĄDZ w dniu 29 kwietnia 2013 r. został jako zorganizowana część przedsiębiorstwa wniesiony aportem do OPEC-INEKO Sp. z o.o.

  Opec Grudziadz fundusze UEOPEC Grudziądz Fundusze UEOpublikowane: 2014-12-29 Zmodyfikowane: 2015-03-06 Przez: Sylwia Sobolewska-Ryl